​ פר גרפי - תקנון הבורסה - חוקי העזר של מסלקת הבורסה

תקנון הבורסה - חוקי העזר של מסלקת הבורסה 

 
​לתשומת ליבכם, המדריכים המוצגים באתר נכונים לתאריך העדכון האחרון, כפי שהוא מצוין לגבי כל אחד מהמדריכים,  ויתכן שלאחר מועד זה נכנסו לתוקף תיקונים נוספים שטרם שולבו במדריכים. לשם בדיקה האם ישנם תיקונים שטרם שולבו במדריכים המוצגים באתר מוצע לבדוק גם באתר המאיה תחת לשונית: החלטות בורסה - החלטות דירקטוריון ואישורי רשויות.​