מגדל אפיקים (!) 10/90
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים דיווחים ממאי"ה
מס' הקרן     05108055 שווי נכסים (מליוני ש"ח)    43.2
מנהל הקרן נאמן הקרן
מגדל קרנות נאמנות בע"מ אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
סיווג הקרן פרופיל חשיפה: 1C
כותרת על :  אג"ח בארץ - כללי
כותרת ראשית :  אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
כותרת משנית :  אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
מניות : 1 - עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח : C - עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מעמד מס : 
יח' הקרן מוצעות בימים : א'-ה'
מאפיינים
לא הוגדרו מאפיינים נוספים לקרן
 
מחיר קניה:886.17
מחיר פדיון:886.17
 
 נכון ל- 24/10/2021 ***
 תשואה מיום קודם 0.02% 
 תשואה מתחילת החודש (%) 0.68% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 8.96% 
 תשואה 12 חודשים (%) 12.64% 
 סטיית תקן (26 שבועות) 0.24 
 ** קוד הפסקת מסחר  
 דמי ניהול (%) 0.790% 
 דמי נאמנות (%) 0.040% 
 סיווג עמלת הפצה 0.35% 
 שיעור הוספה (%) 0% 
 מדיניות תשלומים הינה קרן צבירה-מתחייבת לא לחלק תשלומים 
נתוני קרנות נאמנות אינם מתואמים לדיבידנד ולהטבות
 
 
 
נתונים נוספים מאתר מאי"ה
פרטי הקרןכולל פרטים על פי תקנות סיווג קרנות לצורך פרסום
דיווחים אחרונים
תשקיף אחרון   
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש, עדכון אחרון - 30/11/2017