סקירה שבועית 31 באוקטובר – 4 בנובמבר, 2010

שבוע המסחר הראשון של חודש נובמבר, בבורסה בת"א, התאפיין בתנודתיות בשערי המניות ובמגמה מעורבת.

 

מדד ת"א-25, שירד השבוע בכ-0.4%, עדיין גבוה בכ-10.5% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-75% בשנת 2009. יצוין כי ביום שני, ה-1 בנובמבר, הגיע המדד לשיא חדש של 1277.28 נקודות.

 

מדד ת"א-100, שירד השבוע בכ-0.3%, גבוה בכ-9.7% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.

 

מדד ת"א-בנקים ותל-טק 15 עלו השבוע בכ-4.3% וכ-1.5%, בהתאמה, ואילו מדד נדל"ן 15 ירד בכ-1.2%.

 

שלוש חברות הנפיקו אג"ח, השבוע, בסכום כולל של כ-140 מיליון דולר. מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי בשוק המניות כ-9.2 מיליארד דולר באמצעות אג"ח, בדומה לסכום שגויס בכל השנה הקודמת, כ-60% ע"י בנקים וחברות נדל"ן.

 

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-385 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-12.6 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בכל שנת 2009.

 

מנתוני בנק ישראל עולה כי משקיעי חוץ הזרימו לשוק המניות בתל-אביב כ-130 מיליון דולר בספטמבר וכ-0.3 מיליארד דולר בסיכום הרבעון השלישי של 2010, לאחר משיכות בהיקף של כ-1.9 מיליארד דולר בחודשים פברואר-יוני.