סקירה שבועית: 12-16 בדצמבר, 2010

שבוע המסחר השלישי של חודש דצמבר, בבורסה בת"א, התאפיין בתנודתיות בשערי המניות והסתכם בעליות שערים בכל המדדים המובילים.

 

מדד ת"א-25, שעלה השבוע בכ-0.6%, גבוה בכ-14% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-75% בשנת 2009. ב-16 בדצמבר הגיע המדד לשיא של 1306.18 נקודות.

 

מדד ת"א-100, שעלה בכ-0.8%, גבוה בכ-13.4% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009. ב-16 בדצמבר הגיע המדד לשיא של 1207.46 נקודות.

 

מדדי נדל"ן-15 עלה השבוע בכ-1.5%. מדדי תל-טק 15 ות"א-פיננסים עלו בכ-1% וכ-0.8%, בהתאמה.

 

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-400 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-14.7 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בכל שנת 2009.

 

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה בכ-0.1% בנובמבר והשלים עלייה של כ-2.3% מתחילת השנה.