סקירה שבועית: 2-6 בינואר, 2011

הבורסה בתל-אביב פתחה את שנת 2011 בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים.

 

מדד ת"א-25, עלה השבוע בכ-0.7%, לאחר שעלה בסיכום שנת 2010 בכ-15.8%. ב-6 בינואר הגיע המדד לשיא של 1335.99 נקודות.

 

מדד ת"א-100, עלה השבוע בכ-1.2%, לאחר עליה של כ-14.9% בכל שנת 2010. ב-6 בינואר הגיע המדד לשיא של  1238.87 נקודות.

 

מדדי התל-טק 15 ונדל"ן-15 עלו השבוע בכ-4.0%, ואילו מדד ת"א פיננסים 15 עלה בכ-0.5%.

 

שער החליפין של הדולר ב-6 בינואר היה 3.558 שקל, עליה שבועית של כ-0.3% , לאחר שבשנת 2010 נחלש הדולר בכ-6% לעומת השקל.

 

שער החליפין של האירו ב-6 בינואר היה 4.6624 שקל, ירידה שבועית של 1.6%, לאחר שבשנת 2010 נחלש האירו ב-12.9% לעומת השקל.