סיכום שבוע המסחר: 7 באוגוסט – 11 באוגוסט 2011

בדומה למגמה הכלל עולמית של ירידות שערים, בהשפעת הורדת דירוג האשראי של ארה"ב ע"י חברת הדירוג S&P, הסתכם שבוע המסחר השני של חודש אוגוסט הסתכם בירידות שערים חדות, בכל המדדים המובילים.

  • מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-7.5%, נמוך בכ-19.4% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
    יצוין כי ב-7 באוגוסט הופעל "מנתק זרם" (בירידת המדד ביותר מ-5% במסחר הפתיחה), ובסיכום יומי צנח המדד ב-7%.
  • מדד ת"א-100 שירד בכ-8.5%, נמוך בכ-21.7% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדדי ת"א נדל"ן-15 ובלוטק-50 צנחו בכ-11.4% וכ-10.8% בהתאמה, ומדד ת"א בנקים רשם השבוע ירידה חדה של כ-9.8%.
  • בנק הפועלים, שמניותיו כלולות במדד ת"א 25, גייס השבוע כ-450 מיליון דולר בהנפקת אג"ח לציבור. הסקטור העסקי גייס כ-8.4 מיליארד דולר באמצעות אג"ח מתחילת השנה, לעומת כ-11.5 מיליארד דולר בכל שנת 2010, כרבע מהסכום גויס ע"י בנקים.
  • ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-400 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-10.1 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
  • שער החליפין של הדולר ב-11 באוגוסט היה 3.548 שקל, עלייה שבועית של כ-0.8%. מתחילת השנה נותר הדולר ללא שינוי לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
    שער החליפין של האירו ב-11 באוגוסט היה 5.0323 שקל, עלייה שבועית של כ-1.1%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-6.2% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.