סקירה שבועית: 25 בנובמבר – 29 בנובמבר 2012

סקירה שבועית
 
 
סיכום שבוע המסחר:
25 בנובמבר – 29 בנובמבר 2012
 
 
בשבוע המסחר האחרון בנובמבר בבורסה בתל-אביב עלו כל מדדי המניות המובילים.
 
 
 
                                                                             
מדד ת"א-25
עלה השבוע ב-1.6% ומתחילת 2012 עלה ב-13.3%.
 
מדד ת"א-100
עלה השבוע ב-2.0% ומתחילת השנה עלה ב-11.4%.
 
מדד ת"א ביטוח
בלט השבוע בעלייה של 8.2% ומתחילת 2012 עלה
ב-
12.2%.
 
 
 
הנפקת אג"ח ממשלתי
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 1.8 מיליארד שקל.
סך הכול גייס האוצר כ-77.9 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח מתחילת השנה.
 
הנפקות אג"ח חברות
הסקטור העסקי גייס 2.8 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח מתחילת נובמבר ו-34.3 מיליארד שקל מתחילת השנה. בולטת "חברת החשמל" שגייסה החודש 2 מיליארד שקל  ו-7.4 מיליארד שקל מתחילת השנה.
ריבית בנק ישראל
בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי, ברמה של 2.0%, בדצמבר 2012.
 
שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור האבטלה במשק עלה ל-7% באוקטובר לעומת 6.9% בספטמבר        ו- 6.8% באוגוסט.
 
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  השבוע
מתחילת 2012
ת"א בלוטק-50
2.4%
25.6%
ת"א בנקים
2.1%
21.4%
ת"א נדל"ן-15
4.2%
12.8%
 
מט"ח
 
השבוע
מתחילת 2012
דולר/ש"ח
1.1%-
0.2%
אירו/ש"ח
0.4%-
0.8%