סקירה שבועית: 23 – 27 בדצמבר 2012

סקירה שבועית
 
 
סיכום שבוע המסחר:
23 27 בדצמבר 2012
 
בשבוע המסחר הרביעי בדצמבר בבורסה בתל-אביב ירדו כל מדדי המניות המובילים.
 
מדד ת"א-25
ירד השבוע ב-3.0% ומתחילת 2012 עלה ב-9.1%.
 
מדד ת"א-100
ירד השבוע ב-2.7% ומתחילת השנה עלה ב-7.1%.
 
 
הנפקת אג"ח ממשלתי
משרד האוצר לא הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב. סך הכל גייס האוצר כ-82.3 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בשנת 2012, לעומת כ-64.5 מיליארד שקל בשנה הקודמת.
 
הנפקות אג"ח חברות
הסקטור העסקי גייס 1.6 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח השבוע. רוב הסכום גויס ע"י שתי חברות נדל"ן ושני בנקים.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי 39.5 מיליארד שקל באמצעות אג"ח.
ריבית בנק ישראל
בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ברבע אחוז לרמה של 1.75% החל בינואר 2013.
הורדת הריבית ברבע אחוז, השבוע, הינה הרביעית השנה ושיעור הריבית העדכני – 1.75% - הינו הנמוך ביותר מאוקטובר 2010.
 
 
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  השבוע
מתחילת 2012
ת"א בלוטק-50
4.0%-
15.0%
ת"א בנקים
3.9%-
23.0%
ת"א נדל"ן-15
0.1%-
14.8%
מט"ח
 
השבוע
מתחילת 2012
דולר/ש"ח
-0.6%
2.5%-
אירו/ש"ח
0.1%-
0.1%