סקירה שבועית 29 לאפריל - 3 למאי שבוע המסחר האחרון, בבורסה בתל-אביב, הסתכם במגמת שערים מעורבת במדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-0.4% ובסיכום מתחילת 2012 עלה בכ-7.6%.

• מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-0.2% ומתחילת השנה עלה בכ-9.1%.

• מדד ת"א נדל"ן-15 ובלוטק-50 ירדו השבוע בכ-1.2% ו-0.2% ,בהתאמה ואילו מדד ת"א בנקים עלה בכ-0.8%.
מדד ת"א בלוטק-50 עלה בכ-24% בסיכום מתחילת השנה, ומדדי ת"א בנקים ונדלן-15 עלו בכ-10% וכ-9%, בהתאמה.
 
• חברת הביומד האמריקאית פוטומדקס, שמניותיה נסחרות בבורסת ה-NASDAQ, נרשמה למסחר גם בבורסה בתל-אביב החל ביום ה', ה-3 במאי 2012. בבורסה בת"א נסחרות כיום 52 חברות דואליות.
 
• בנק מזרחי טפחות, גייס מהציבור כ-281 מיליון דולר בהנפקת אג"ח לציבור. יצוין כי, הבנקים בולטים עם גיוס בסך כ-1.6 מיליארד דולר – סכום המהווה כ-53% מסך הנפקות של אג"ח לציבור בסיכום השליש הראשון של 2012.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-445 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה מתחילת השנה, בהנפקות אג"ח, כ-7.0 מיליארד דולר.
 
• בנק ישראל הודיע על הותרת הריבית במשק ללא שינוי, חודש רביעי ברציפות, ברמה של 2.5% גם באפריל 2012.
בנוסף, עולה מפרסומי בנק ישראל כי המדד המשולב, לבחינת מצב המשק, עלה במרס בכ-0.2% - בדומה לעלייה שאפיינה את הרבעון הראשון של 2012 ונמוך לעומת המחצית השנייה של 2011.
 
• מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור האבטלה במשק עלה לכ-6.9% בחודש מרץ, לעומת כ-6.5% בחודש הקודם. שיעור האבטלה במשק הינו כ-6.7% ברבעון הראשון של 2012, נמוך אך במעט לעומת הרבעון הקודם.
 
• שער החליפין של הדולר ב-3 במאי היה 3.778 שקל, עלייה שבועית של כ-0.6% לעומת השקל. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-1.1% לעומת השקל.
שער החליפין של האירו ב-3 במאי היה 4.9613 שקל, בדומה לתחילת השבוע. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-0.5% לעומת השקל.