סקירה שבועית 9 בספטמבר - 13 בספטמבר "באטמ תקשורת" מבצעת רישום כפול בת"אחברת החשמל גייסה כ-374 מיליון דולר בהקצאת אג"חשבוע המסחר השני בחודש ספטמבר, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בעליות שערים במרבית המדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-1.8% ובסיכום מתחילת השנה עלה בכ-4.4%                                                       
• מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-2.3% ומתחילת השנה עלה בכ-3.4%.
 
• מדדי ת"א בנקים ונדל"ן-15 עלו בכ-8.3% וכ-4.9%, בהתאמה, ואילו מדד ת"א בלוטק-50 ירד השבוע בכ-0.1%. מתחילת השנה עלה מדד ת"א בלוטק-50
בכ-26.8%, ואילו מדדי ת"א נדל"ן-15 ות"א בנקים ירדו בכ-8% וכ-3.1% בהתאמה.
 
• באטמ תקשורת, שמניותיה נסחרות ברשימה הראשית בבורסה של לונדון (סימול: BVC), הודיעה כי מניותיה יחלו להיסחר בת"א ביום רביעי, ה-19.9.2012, במסגרת הרישום הכפול. מניות החברה צפויות להצטרף בחודש הבא למדדי בלוטק-50, ת"א-טכנולוגיה ויתר-50. 
 
• חברת החשמל גייסה כ-374 מיליון דולר, באמצעות הרחבת שתי סדרות של אג"ח, בערבות המדינה, בהקצאה למשקיעים מוסדיים, וזאת בהמשך להנפקת ענק בסך של כ-740 מיליון דולר ביולי. מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-7.7 מיליארד דולר באמצעות אג"ח, לעומת כ-11.4 מיליארד דולר בכל שנת 2011.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-530 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה, בהנפקות אג"ח, כ-16 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-18 מיליארד דולר בכל שנת 2011.
 
• שער החליפין של הדולר ב-13 בספטמבר היה 3.966 שקל, ירידה שבועית של
כ-0.8% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-3.8% לעומת השקל.

• שער החליפין של האירו ב-13 בספטמבר היה 5.1188 שקל, עלייה שבועית של
כ-1% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה האירו בכ-3.7% לעומת השקל.