סקירה שבועית: 10 – 14 במרץ 2013

 
 
סיכום שבוע המסחר:
10 – 14 במרץ 2013
 
שבוע המסחר השני של מרץ 2013 בבורסה בתל-אביב הסתכם במגמה מעורבת  במדדי המניות המובילים
 
 
                                                                              
מדד ת"א-25
עלה השבוע ב-1.1% ומתחילת השנה עלה ב-4.6%.
 
מדד ת"א-100
עלה השבוע ב-0.7% ומתחילת השנה עלה ב-5.2%.
 
הנפקת אג"ח מדינה
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 2.0 מיליארד שקל.
סך הכול גייס האוצר 15.6  מיליארד שקל בהנפקת אג"ח מתחילת השנה.
 
 
שיעור הצמיחה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים לסיכום שנת 2012, על פיהם שיעור הצמיחה במשק ירד מכ-5% וכ-4.6% בשנים 2010
ו-2011 בהתאמה לכ-3.1% בשנת 2012.
 
גירעון תקציבי
משרד האוצר פרסם השבוע נתונים, מהם עולה כי אחרי עודף תקציבי של כ-2.6 מיליארד שקל בינואר 2013, נרשם בפברואר גירעון תקציבי גדול של כ-4.3 מיליארד שקל.
 
יצוין כי בסיכום החודשיים הראשונים של 2013 הסתכם הגירעון התקציבי בכ-1.7 מיליארד שקל, לעומת עודף בסך כ-2.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
 
 
 
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  השבוע
מתחילת
השנה
ת"א בלוטק-50
0.8%
1.4%
ת"א בנקים
0.2%-
2.3%
ת"א נדל"ן-15
0.2%-
6.3%
 
מט"ח
 
השבוע
מתחילת
השנה
דולר/ש"ח
0.1%
0.9%-
אירו/ש"ח
1.1%-
  2.8%-