סקירה שבועית: 6 – 10 באוקטובר 2013

 
סיכום שבועי של המסחר:
 6– 10 באוקטובר 2013
 
 
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר השני של אוקטובר  
הסתכם בעליות שערים בכל מדדי המניות
 
 
מדד ת"א-25
עלה השבוע ב-2.8% ומתחילת השנה עלה ב-9.0%.
 
מדד ת"א-100
עלה השבוע ב-2.7% ומתחילת השנה עלה ב-11.3%.
 
מניית
"באטמ תקשורת"
מניית באטמ תקשורת, הנסחרת גם בבורסה בלונדון, תיווסף למדדי ת"א-טכנולוגיה ות"א בלוטק-50 החל ביום א' 20.10.2013.
הנפקת מניות  והמירים
שלוש חברות הייטק – סאנפלאואר, בריינסוויי וקפיטל פוינט - גייסו השבוע בשוק המניות
כ-110 מיליון שקל בהנפקות לציבור.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-4.8 מיליארד שקל באמצעות מניות. לעומת כ-3.4 מיליארד שקל שגויסו בכל שנת 2012.
הנפקת אג"ח חברות
שתי חברות ביצעו הנפקות אג"ח בסכום כולל של כ-0.3 מיליארד דולר.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-7.8 מיליארד דולר באמצעות אג"ח. חברות הנדל"ן בלטו בגיוס 44% מהסכום.
הנפקת אג"ח מדינה
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 1.2 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס האוצר 52.3 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח, לעומת כ-82.3 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם השבוע נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ מכרו מניות נטו, בבורסה בת"א, בסך כ-110 מיליון דולר באוגוסט, לאחר רכישות בסך כ-1.3 מיליארד דולר בחודשים ינואר-יולי 2013, וזאת לאחר שבסיכום שנת 2012 רכשו מניות נטו בסך כ-410 מיליון דולר.
 
כמו כן, משקיעי חוץ מכרו אג"ח ממשלתי בסך כ-420 מיליון דולר באוגוסט ובסך כ-760 מיליון דולר מתחילת 2013, ומכרו מק"מ נטו, בבורסה בת"א, בסך כ-310 מיליון דולר מתחילת השנה.
 
 
מדדים ענפיים
 
  שבוע
מתחילת השנה
ת"א בלוטק-50
0.8%
7.1%
ת"א בנקים
1.8%
9.0%
ת"א נדל"ן-15         
 3.4%
21.6%
 
מט"ח
 
שבוע
מתחילת השנה
דולר/ש"ח    
  0.3%
4.7%-
אירו/ש"ח
0.4%-
2.2%-