מסלקת הבורסה

 
תפקיד המסלקה
מהי מסלקת הבורסה?
מהם השירותים של מסלקת הבורסה?
היכן ניתן למצוא את חוקי העזר של המסלקה?
מי יכול להיות חבר במסלקת הבורסה?
היכן ניתן לקבל רשימה של חברי המסלקה?
היכן ניתן לקבל מידע על העמלות אותם גובה המסלקה?
היכן ניתן למצוא את המועדים בהם לא מתקיימת סליקה?
   לראש הדף 
  אירועי חברה ותשלומים
היכן ניתן למצוא ריכוז מועדים ,תשלומים, אסיפות ואירועי חברה?
מי הזכאי לקבל תקבול/תשלום מחברה?
האם ניתן לוותר על תשלום מחברה (דיבידנד, ריבית וכד')?
   לראש הדף 
  קרנות נאמנות
האם ניתן לפדות יחידות בחסר?
היכן ניתן למצוא מידע אודות ניהול, ייצוג וסליקה של קרנות נאמנות?
כיצד מגישים הוראות ליצירה/פדיון בקרנות נאמנות?
כיצד מתבצעת סליקת הוראות ליצירה/פדיון בקרנות חו"ל?
היכן ניתן למצוא מקרא לסימונים של קרנות באתר?
היכן ניתן לקבל מידע אודות שערים, פרופיל חשיפה, דמי ניהול, תשואה, מדיניות השקעה וכו' בקרנות נאמנות?
   לראש הדף 
  ניירות ערך לא סחירים ותעודות מניות ואג"ח
היכן ניתן לקבל מידע אודות ניירות ערך היסטוריים או תעודות מודפסות של מניות/אג"ח?
מהם דינם של ני"ע שהפסיקו להסחר והלקוח משלם דמי משמרת לבנק?
האם ניתן לבצע משיכה של נייר ערך מהמסלקה ולרשמו על שם לקוח?
   לראש הדף 
  סליקה של חברות דואליות
מהם השירותים הניתנים לחברות הדואליות באמצעות חשבון המסלקה ב-DTC?
היכן ניתן לראות רשימה ובה כל המניות הדואליות אשר מועברות למסחר בישראל באמצעות חשבון המסלקה ב-DTC?
כמה זמן אורך הליך העברת המניות מישראל לארה"ב ולהיפך באמצעות חשבון המסלקה ב-DTC?
כיצד ניתן להעביר מניה מארה"ב לישראל ולהיפך והמניה לא ניתנת להעברה באמצעות חשבון המסלקה ב-DTC?
   לראש הדף 
  עסקאות מחוץ לבורסה
מהי עסקה מחוץ לבורסה?
כיצד מבצעים עסקה מחוץ לבורסה?
האם ניתן לבצע עסקה מחוץ לבורסה בני"ע של חברה שנמחקה מהמסחר?
היכן ניתן לראות את העסקאות מחוץ לבורסה שדווחו ביום מסוים?
   לראש הדף 
  מידע אודות מחזיקים בניירות ערך
כיצד ניתן לקבל מידע אודות התפלגות האחזקה בין חברי מסלקה בני"ע מסוים?
כיצד מנוהל רישום אחזקת המשקיעים בניירות הערך?
   לראש הדף