תמונת רקע - אזור מסלקת הבורסה
שירותים לחברות הנסחרות ונסלקות בישראל ובארה"ב ("נסל"ד")

למסלקת הבורסה יש חשבון ב-The Depository Trust Company) DTC) בארה"ב, שהיא המסלקה הגדולה בעולם, חשבון המסלקה ב-DTC משמש לצורך העברת נסל"ד בין ישראל לארה"ב.
העברת נסל"ד באמצעות החשבון ב-DTC מתבצעת באופן ממוחשב כך שהתהליך הופל להיות חסכוני, מהיר ויעיל. שירות זה מקטין את סיכון המסלקה ומשפר את דירוגה בחו"ל, מצמצם את יתרות ה"שורט הטכני" וכן מסיר עומס ממזכירות החברה.
בעבר, העברת ניירות ערך מישראל לארה"ב ולהיפך הייתה מתבצעת, על ידי העברת תעודות מניה "פיזיות" וארכה למעלה משלושה שבועות. 
 

אופן ביצוע פעולת העברת המלאי בין ארה"ב לישראל

פעולות העברת המלאי בין ארה"ב לישראל מתבצעות באמצעות פעולות RF (Receive Free) להעברת מלאי מחשבון החבר בארה"ב לחשבון החבר במסלקה ובאמצעות פעולת DF (Delivery Free) להעברת מלאי מחשבון החבר במסלקה לחשבון החבר בארה"ב.

תרשים העברת נסל"ד באמצות חשבון המסלקה ב-DTC

 

מערכת מס"ר מאפשרת לחברי המסלקה להזין פעולות DF ו- RF באופן עצמאי. מערכת המס"ר קולטת הוראות RF ומשדרת הוראות DF ל-DTC באופן ממוכן באמצעות SWIFT.
 

 ADR (American Depository Receipt)

המרת ניירות ערך ל-ADR ולהיפך נעשית בין חשבון החבר במסלקה אצלו מחזיק לקוח בנייר הערך לבין חשבון חבר המסלקה אצלו מחזיק מנפיק ה-ADR חשבון מלאי וזאת באמצעות "העברת DR.". לאחר שחשבון מנפיק ה-ADR אצל חבר המסלקה זוכה במלאי נייר הערך, מונפק ה-ADR בארה"ב לזכות חשבון הלקוח אצל ברוקר בארה"ב. ולהיפך, כאשר לקוח בארה"ב מבקש להמיר ADR לנייר הערך בחשבונו בארץ.

 

קישורים נוספים

יתרות ני"ע ב- DTCC

עוד על מסלקת הבורסה