תמונת רקע - אזור מסלקת הבורסה
שירותים לקרנות נאמנות פתוחות

קרן נאמנות פתוחה

קרן נאמנות פתוחה כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1994. 
מסלקת הבורסה סולקת בקשות ליצירה/פדיון של יחידות בקרנות נאמנות מחברי המסלקה אל מנהל הקרנות באמצעות מייצג הקרן שהוא חבר המסלקה. בקשות ליצירה והוראות לפדיון ניתן להגיש למסלקה רק בימי מסחר עד לשעה היעודה שהיא שעת הגג שקבע מנהל הקרן לקבלת הוראות מחברי המסלקה.
הסליקה הכספית בגין יחידות בקרן, תתבצע על-פי מחיר היחידה ועל-פי מחיר הפדיון שנמסרו למסלקה על ידי החבר המייצג.
 
בעת יצירת יחידות בקרן מחייבת המסלקה בתמורה הכספית את חבר המסלקה שבאמצעותו הוגשה ההזמנה ומזכה אותו בכמות יחידות הקרן בגין פדיון יחידות בקרן. במקביל מזוכה חשבונו הכספי של חבר המסלקה המייצג את מנהל הקרן ומחייב חשבון המלאי שלו בכמות היחידות בקרן. פעולה הפוכה מתבצעת בעת פדיון יחידות. 
הסליקה הכספית רושמת המסלקה את סך היחידות לזכות חבר המסלקה לפי עניין.
 

סליקת יצירות/ פדיונות בקרן נאמנות 

  • סליקת יצירות/ פדיונות בקרן הנסלקת במטבע ישראלי, שהתקבלו במסלקה עד "השעה היעודה" תתבצע על ידי המסלקה בסבב הסליקה הרב צדדי הראשון ביום העסקים הראשון לאחר היום בו התקבלו במסלקה בקשות ליצירה ולפדיון  (T+1).
  • סליקת יצירות/ פדיונות בקרן הנסלקת במט"ח, שהתקבלו במסלקה עד השעה היעודה תתבצע על ידי המסלקה בסבב הסליקה הרב צדדי הראשון ביום העסקים הראשון שבו בנק ישראל מבצע סליקה במט"ח לאחר היום בו התקבלה במסלקה הוראות היצירה/ פדיון.

המסלקה נותנת שירות תשלום אירועי חברה בקרנות נאמנות כגון: תשלומי דיבידנד, אירועי מיזוג, אירוע פירוק ואיחוד יחידות, המועברים ממנהל הקרן למחזיקי היחידות בקרנות, באמצעות המסלקה.

 

עוד על מסלקת הבורסה