הנפקה ראשונה לציבור
הנפקה ראשונה לציבור

הבורסה בתל-אביב היא המגרש הביתי של חברות ישראליות המעוניינות לגייס כסף מהציבור באמצעות הנפקה של מניות, איגרות חוב, והמירים.
 
חברות המנפיקות לראשונה מניות לציבור (IPO) צריכות לעמוד באחת מבין שלוש חלופות של כללי רישום.
הבורסה שמה דגש על הבטחת התקינות וההגינות של המסחר, ולכן נדרש שווי ושיעור החזקות ציבור מינימלי, וכן פיזור מזערי של החזקות הציבור. על מניות שהוחזקו על ידי המייסדים ואחרים לפני ההנפקה חלים כללי חסימה.
 
בשנים האחרונות הבורסה מתאימה בהתמדה את כללי הרישום לכללים המקובלים בעולם תוך התחשבות במאפיינים המיוחדים של המשק הישראלי ושל החברות הפועלות בו.
 
לדוגמה, הבורסה זיהתה את הצורך של חברות היי-טק בגיוס הון ובשל החשיבות הלאומית של הענף נקבעו כללים המקלים על חברות העוסקות במחקר ופיתוח (חברות מו"פ) להנפיק מניות לציבור. חברות מו"פ אינן נדרשות להציג ותק פעילות או הון עצמי לפני ההנפקה. כמו כן, השיעור המינימלי שעל החברות להציע לציבור מהשווי הכולל של החברה נמוך יחסית.
 
הבורסה והרשות לניירות ערך הוציאו לאחרונה שורה של הקלות וחידושים לחברות קטנות ולחברות המנפיקות לראשונה. ההקלות חסרות התקדים מפשטות את תהליך ההנפקה ומוזילות את העלויות השוטפות לחברה בשנותיה הראשונות כחברה בורסאית.
 
צוות ההנפקות בבורסה בתל-אביב עומד לרשות חברות השוקלות הנפקה ולרשות פעילים בתעשיית ניירות ערך למתן מידע נוסף.  ניתן לפנות אלינו במייל: ipo@tase.co.il
 
 
 

יתרונות ההנפקה בבורסה

הנפקה בבורסה מאפשרת לחברות להרחיב את פעילותן בהיקף משמעותי באמצעות גיוס הון וחוב, באמצעות פלטפורמה נוחה, הנמצאת בפיקוח.
 
יתרונות ההנפקה בבורסה הם:
  • נזילות

הרישום למסחר מאפשר למייסדים למכור מניות, לשנות מבני בעלות משפחתיים או קיבוציים ולהשתמש במניות כבטוחות לקבלת אשראי.
  • שווי למניות החברה

הרישום למסחר מקנה לחברה הערכת שווי רציפה, ומאפשר ביצוע של רכישות ומיזוגים באמצעות החלפת מניות.
  • פלטפורמה לגיוסי הון נוספים באמצעות תשקיף מדף

תשקיף מדף הוא כלי פיננסי הנהוג במתקדמים שבשווקי ההון בעולם, המאפשר למנפיקים להציע ניירות ערך לציבור בהתראה קצרה, מספר פעמים לאורך תקופה של שלוש שנים, בלי לעבור תהליך ממושך ויקר של קבלת היתר לתשקיף בכל גיוס. אפשרות זו מקנה לחברות ציבוריות גמישות רבה ביציאה למהלך של הנפקת מניות או גיוס חוב.
  • הציבור כשותף

גיוס הון בבורסה לניירות ערך מאפשר לציבור לקחת חלק בהצלחת החברה, בעוד שגרעין השליטה נשאר בידי בעלי החברה, הממשיכים לנהל את החברה על פי הראיה האסטרטגית והעסקית שלהם.
  • גיוסי הון באמצעות מכשירים נוספים

הנפקת ניירות ערך המירים - כתבי אופציה ואג"ח להמרה - מאפשרת לחברה לגייס חלק מהסכומים מיד ולהשלים את הגיוס בשלב מאוחר יותר.  
  • יתרונות נוספים לחברה בורסאית

חברות בורסאיות מפרסמות דוחות כספיים ומידע מעודכן אחר ומקלות בכך על ההתקשרות עם בנקים, ספקים ולקוחות. הצורך לפרסם דוחות לציבור משפר את ההתנהלות של החברות הבורסאיות. יכולתן להעניק אופציות לעובדים עשויה לתרום לניהול משאבי האנוש ולמחויבות העובדים לחברה.

יתרונות ההנפקה בתל-אביב  

להנפקה בתל-אביב יש לא מעט יתרונות בהשוואה להנפקה בבורסות בעולם. השוואה מלאה ומפורטת של היתרונות והחסרונות תלויה בנתונים הספציפיים של כל חברה. חשוב לציין כי לאחרונה אושרו הקלות רבות לחברים הנרשמים לראשונה למסחר וגם לחברות רשומות.
 
היתרונות כוללים:

עלויות נמוכות 

עלות היא גורם משמעותי כשבאים לבחון את אפשרות ההנפקה בבורסה. עלויות ההנפקה בבורסה בתל אביב נמוכות משמעותית בהשוואה לארה"ב ולאירופה, ועלויות "התחזוקה" השוטפת נמוכות באופן ניכר לעומת העלויות בחו"ל.

יתרון המגרש הביתי 

הבורסה בתל-אביב היא המגרש הביתי והטבעי של חברות ישראליות - החברות הישראליות מוכרות ובולטות יותר בתל-אביב מאשר בחו"ל. הבורסה מאפשרת חשיפה רבה יחסית גם לחברות בינוניות בגודלן.
היכולת של החברה להגיע למשקיעים שיתעניינו בה גבוהה בהשוואה לשווקים אחרים וגם היכולת של המשקיעים והאנליסטים לקבל מידע שלם ומקיף על החברה גבוהה יותר לעומת שווקים בחו"ל.

שוק אג"ח ייחודי

הנפקת אג״ח מהווה אלטרנטיבה זולה יותר ממימון בנקאי. המסחר באג"ח דרך הבורסה לניירות ערך בתל אביב מתבצע ברצף, ונחשב ליעיל, נזיל ושקוף מאוד ביחס לשווקי העולם בהם האג"ח נסחר OTC.
חברות רבות מהארץ ומחו"ל מזהות את ההזדמנות והפוטנציאל ובוחרות להנפיק בתל-אביב.

סף כניסה נמוך

בבורסות זרות יש מספר רב של חברות וסף כניסה גבוה יחסית כך שלחברות בעלות שווי שוק נמוך קשה מאד להתבלט ולגייס משקיעים. בבורסה בתל אביב לעומת זאת, סף הכניסה נמוך ומאפשר לחברות קטנות ובינוניות בצמיחה להיכנס לבורסה וליהנות מחשיפה רחבה למשקיעים.

מדדי הבורסה 

רוב החברות הישראליות הנסחרות בחו"ל נחשבות קטנות ביחס לשוק ולכן אינן נכללות במדדים. הבורסה בתל אביב השיקה לאחרונה מתודולוגיה חדשה למדדי הבורסה שמטרתה היא פיזור השקעות מהמניות הגדולות למניות הקטנות והבינוניות והגברת  מידת העניין של משקיעים במניות הקטנות והבינוניות בתל אביב. הכניסה למדדים מספקת חשיפה גבוהה ותורמת לסחירות המניות. מוצרים עוקבי מדדי הבורסה, חייבים לרכוש את המניות הכלולות במדדים השונים כחלק ממדיניות ההתכסות שלהן.

הרישום הכפול

עבור חברות שכבר רשומות ב-NASDAQ, LSE ו-NYSE הבורסה לניירות ערך בתל-אביב מספקת פתרון מצוין ופשוט באמצעות הרישום הכפול, כך שהחברה מקבלת את כל יתרונות השוק המקומי בהליך קצר, ללא מאמץ רב מצידה וללא עלויות משמעותיות נוספות.

חברות בורסה זרה  

חברות "בורסה זרה" הן חברות הנסחרות בחו"ל ואינן יכולות להירשם על פי חוק הרישום הכפול. חברות אלו יכולות להירשם למסחר בבורסה בתל-אביב על פי הכללים החלים על רישום חברה חדשה, בשינויים הבאים:
  • חסימה: בעלי מניותיה של חברה הנסחרת בבורסה זרה למעלה משנה פטורים מהוראות החסימה.
  • שווי ושיעור החזקות הציבור: בחישוב שווי ושיעור החזקות הציבור נכללות החזקות הציבור בחו"ל. הדירקטוריון רשאי להתנות את הרישום בהעמדת מלאי של ניירות ערך, שיאפשר את המסחר בתל-אביב.
  • דמי בדיקה ודמי רישום:  פטור לחברת בורסה זרה חדשה.