תמונת רקע - אזור מסלקת הבורסה

שירותים לחברות הנסחרות ונסלקות בישראל ובאירופה (נסק"ליר)

למסלקה יש חשבון ב- Euroclear Bank (להלן: "EB"), שבסיסו בבריסל ומשמש כמסלקה בינלאומית (ICSD) של קבוצת Euroclear (להלן: "הקבוצה") .הקבוצה מאגדת מסלקות אירופאיות, הנמצאת בבעלות חבריה. הקבוצה פועלת כמשמורן מרכזי לניירות ערך (CSD) ומעניקה מגוון רחב של שירותי סליקה ומשמורת לשוק האירופאי ולשוק העולמי בכללותו.

בEB חברים כ-842 חברי מסלקה אירופאים וכ-444 חברי מסלקה שאינם אירופאים. EB מאפשר גישה לניירות ערך המוחזקים בכ-40 שווקים ומספק שירותי סליקה ומשמורת לכמיליון ניירות ערך אירופאים ולא אירופאים מסוגים שונים.

בנוסף משמש EB גם כבנק המורשה להעניק שירותים בנקאיים.

EB מדורג AA+ ע"י חברת הדירוג Fitch, ו-AA  ע"י חברת הדירוג Standard & Poor's.

שווי הנכסים המנוהלים של EB הסתכם בתום הרבעון הראשון של 2018 בכ- 28.5 טריליון אירו.

החל מספטמבר 2017 מסלקת הבורסה מנהלת חשבון ניירות ערך ב- EB, ומבצעת באמצעותו סליקה דואלית לניירות ערך הנסחרים בתל-אביב ובאירופה.

מ-120 מדינות בעולם, ב-16 שפות שונות וב- 50 מטבעות שונים.

המסלקה נותנת את השירותים הבאים לחברות שני"ע שלהן מוחזקים במסלקה ב- EB

  1. העברת ניירות ערך מישראל לאירופה ומאירופה לישראל.
  2. הצבעה באספות החברה.
  3. טיפול במס בולים.

אופן ביצוע פעולת העברת המלאי בין אירופה לישראל

פעולות העברת המלאי בין אירופה לישראל מתבצעות באמצעות פעולות (Receive Free)  RF   להעברת מלאי מחשבון החבר באירופה לחשבון החבר במסלקה ובאמצעות פעולת (Delivery DF Free) להעברת מלאי מחשבון החבר במסלקה לחשבון החבר באירופה.

שירותי הצבעה

השירות ניתן על פי בקשת החברה, וזאת לאחר שהחברה מוסרת את פרטי האסיפה ואת לוחות הזמנים. בהתאם לכך חברי המסלקה מעבירים למסלקה את הוראות ההצבעה שהתקבלו מלקוחותיהם. חבר רשאי לתת הוראות הצבעה רק בגין הכמות הרשומה לזכותו במסלקה. המסלקה מצביעה בהתאם להוראות המתקבלות מהחברים.

טיפול במס בולים

השירות ניתן עבור חברות שהתאגדו באנגליה ונסחרות בבורסה בלונדון. תשלום המס נובע מביצוע מהעברת מלאי בפעולת RF של חבר.

יתרות ני"ע ב- DTCC וב- EB ("יורוקליר")